Bir Kentin Tarihi: Konstantinopolis/İstanbul

LYOSB03 (İkinci dönem verilmektedir: 13:00-14:30 17-28 Temmuz 2017)
Zeynep Yelçe

Milattan sonra 330 tarihinde Doğu Roma imparatoru Constantinus, adıyla anılacak olan Konstantinopolis şehrini Roma'ya bir alternatif olarak kurmuştu.  1453'te (Fatih) Sultan Mehmed II tarafından fethedilen Doğu Roma'nın başkenti, bu tarihten 1923'de Cumhuriyet'in ilanına kadar Osmanlı imparatorluğunun başkenti olmuş, Konstantiniye, Dersaadet, Âsitâne, İstanbul olarak isimlendirilmişti.  Bu derste, iki imparatorluğun izlerini taşıyan şehrin ayırtedici kimliğini oluşturan fiziksel, mimari ve sosyal olgular irdelenecektir.  Bu ders aracılığıyla İstanbul'da tarihi / kültürel zenginliğin farkında olarak yaşama bilincinin kazanılması amaçlanmaktadır.  Dersin bir parçası olarak, ayrıntılı kültürel kent gezisi yapılacaktır.