Uluslararası İlişkiler: Küreselleşen Dünyada Türkiye'nin Kurum ve Bireyleri için Tehlike ve Fırsatlar

LYOSB01 (Birinci dönem verilmektedir: 09:40-11:10 3-14 Temmuz 2017)
Fuat Keyman

Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz, ve küreselleşme, ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik, doğaya ve günlük yaşama dair süreçleri içeren çok boyutlu bir toplumsal olgu. Küreselleşme olgusunu nasıl anlayacağız ve çözümleyeceğiz? Küreselleşme üzerine yapılan çalışmaları ve tartışmaları, somut ülke ve dünya deneyimleri üzerinde yoğunlaşarak incelenmesi; bu yolla, öğrencilerin analitik, eleştirel ve ampirik düşünce gelişimine katkı vermeyi amaçlamak. Küreselleşmeyle ilgili sorular sorma ve yanıtlar aramak. Küresel kriz nedir, nasıl ortaya çıkıyor, hangi boyutlarda yaşanıyor? Küreselleşemeye karşı dünya ölçeğinde ortaya çıkan direniş, muhalefet ve “başka bir dünya mümkündür” arayışı ne söylüyor, hangi taleplerde bulunuyor? Küreselleşme, bölgeselleşme ilişkisi nasıl oluşuyor; Avrupa Birliği, bu anlamda, nasıl değerlendirilmeli? Kültürel boyutta küreselleşme, dünyayı küçük bir köye dönüştürerek, aynılaşma mı yaratıyor, yoksa, iletişim ve bilişim alanında yaşanan gelişmelerle, küreselleşme, muhalefet ve demokrasi çağrılarını güçlendirecek bir niteliği de içinde taşıyor mu? Türkiye, son yıllarda, küresel görünürlüğü artan, giderek önemli bir ülke konumuna gelen, ve “model” olarak algılanan bir ülke. Türkiye - küreselleşme ilişkisine nasıl yaklaşmalıyız? Tüm bu sorulara yanıt aranırken, küreselleşme üzerine, somut dünya ve ülke deneyimlerine dayanan, sınıf içi tartışma ve iletişimi başlatacak, giriş niteliğinde sunuşların hocalar tarafından yapılması; sınıf içi iletişimi güçlendirecek öğrenci sunuşlarının yapılması; öğrenciler arasında müzakere ve mülazara etkinliklerin yapılması; kısa filmler ve belgeseller üzerinden tartışma yapılması.