Mimarlık: Kültürel Birikim ve Geleceğin Tasarımı

LYOSB14 (İkinci dönem verilmektedir: 13:00-14:30 17-28 Temmuz 2017)
Murat Germen

Bu derste, son zamanlarda tüm ülke sathında gerçekleşen ve "kentsel dönüşüm" diye sunulan, fakat ne yazık ki olması gerekenden yoğun bir inşaat faaliyetine dönüşen eylemden yola çıkarak kent ve kentlilik kavramları tartışılacaktır. Bu süreçte; mimarlık, kent planlaması, kültür / sanat üretimi, korunması, arşivlenmesi ve paylaşılması gibi yaratı alanları bağlamında kentin demokratik olarak nasıl sürdürülebileceği, çağdaş kentlilik nosyonunun nasıl oluşturulabileceği olasılıkları üzerinde durulacaktır. Sunumlar sırasında bol miktarda görsel kullanılacak ve dersler, öğrencilerin aktif katılımının arzulandığı, sohbet formatında bilgi alışverişi seansları şeklinde planlanacaktır. Üniversitenin Tuzla kampüsü dışında Karaköy'deki İletişim Merkezi binası olarak görev yapan Minerva Han'da da buluşulacak ve yakın çevrede mimari, sanatsal, kültürel içerikli 1-2 kent yürüyüşü yapılacaktır.