Mühendislik Dallarında Eğitim ve Sektörler

LYOFN13 (Her iki dönemde verilmektedir: 15:30-16:50 2-13 Temmuz veya 16-27 Temmuz 2018 alınabilir)

Ali Koşar

Albert Levi

Güvenç Şahin

Meriç Özcan

Biyomühendislik, Üretim Sistemleri / Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği üniversite eğitimi ve meslek hayatı bilgileri. Örnek dersler ve problemler de verilecektir.