Toplumsal Duyarlılık Projesi

 LYOGN03 (Her iki dönemde verilmektedir: 13:00-14:50 3-14 Temmuz veya 17-28 Temmuz 2017 alınabilir)
Zeynep Bahar Çelik

Sosyal sorumluluk kavramı. Aktif vatandaşlık ve katılımcı demokrasi kavramları. Toplumda sorunlu gördüğümüz alanlar ile ilgili sahada uygulanabilir projeler üretilmesi, planlanması ve saha çalışmaları. Türkiye'de sivil toplum kavramı ve önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının tanınması. Gönüllülük felsefesi ve bunun ülkemizdeki uygulamalarının tartışılması. Alternatif bir kariyer yolu olarak sivil toplum alanın değerlendirilmesi.