Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Amerika

LYOSB05 (Birinci dönem verilmektedir: 15:00-16:30 3-14 Temmuz 2017)
Meltem Müftüler Baç

Bu ders Türkiye’nin dış politikasını ve hızla değişen dünya düzenindekini yerini incelemektedir. Türkiye’nin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri özellikle 1945 sonrası dünya düzeninde Türkiye’nin hem ekonomik hem siyasi gelişimi için kritik bir rol oynamıştır. 21.yüzyılda Türkiye’nin Avrupa devletleri ve ABD ile olan ilişkileri küresel değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. Bu ders, Türkiye’nin AB ve ABD ile olan ilişkilerinin tarihi gelişim süreci üzerinde durup, Türkiye-AB-ABD üçgeni için olası senaryoları geliştirme amacı taşımaktadır.