Ana içeriğe atla

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Girişimçilik ve Yenilikçilik 


Girişimcilik ve Yenilikçilik birbiriyle sıkı sıkıya bağlı iki kavram. Yenilikçilik, var olan kaynakları kullanarak mevcut sorunları yaratıcı bir şekilde çözmek olarak tanımlabilir. Girişimcilik ise, hem bu yaratıcı süreci içeren hem de bu yaratıcı süreç içinde ortaya çıkan çözümleri hayata geçirmeyi ve hayata geçirirken ortaya çıkan sorunlara yine yaratıcı çözümler bulmayı kapsayan bir süreçtir. Bu derste öncelikle yenilik kavramı üzerinde durulacak ve farklı yenilik türleri, yenilikçiliği ortaya çıkaran faktörler ve sonuçları üzerinde durulacak, yenilikçilik ve girişimcilik ilişkisi detaylı bir şekilde irdelenecektir. Sonrasında ise girişimciliğin aşamaları - örneğin fikir bulma, fikrin bir girişimcilik fırsatına dönüştürülmesi, takım kurma, girişimci ekiplerde liderlik ve liderliğin rolü, girişimin hayat bulması için gerekli kaynakların bulunması, bu kaynakların edinilmesi ve büyüme- üzerinde durulacaktır. Ayrıca girişimciliğe farklı bakış açıları, modeller ve farklı girişimcilik türleri - sosyal girişimcilik, şirket içi girişimcilik, gibi- bu ders içinde birlikte tartışacağımız konular arasında yer alacaktır.

Kerem Kılıç
Kerem Kılıç