Batı Sanatının, Senfonik Müziğin ve Tiyatronun Büyük Eserleri

LYOSA03 (Birinci dönem verilmektedir: 14:00-15:20 2-13 Temmuz 2018)

Kaan Muzaffer Bıyıkoğlu

 Ela Bozok

Sümeyra Güneş

Sanat sadece güzel çicekleri, alımlı ya da büyük insanları mı betimler? Oysa sanatın tarihi, aynı zamanda insanlığın tarihidir. Sanat, dilinden anlayanlar için güzel renkler veya çekici formlardan çok daha fazlasını vaadeder. Hepsinde zamanını, insanlarını ve gerçeklerini ele veren ayrıntılar gizlidir. Batı sanatında bu eserlerin peşine düşerek onların rehberliğinde tarihi bir yolculuğa çıkmayı amaçlıyoruz. Bu yolculuğumuz, tarihi sanatla, sanatı da tarihle anlamaya çalışmak için bir fırsat; sanatı, görselin gücünü ve dilini açığa çıkarmak ve bu uğraşı hayatlarının bir parçası haline getirmek isteyenler için de önemli bir adımdır. Klasik müziği tanımak ve anlamak için gerekli olan temel bilgiler verilecektir. Bu doğrultuda klasik müziğin temellerinin atıldığı Rönesans döneminden başlayarak, günümüze dek temel müzik biçimleri, stiller ve dönemler ele alınacak, bu biçim ve stillerin en yetkin örnekleri üzerinde durulacaktır. Müzik tarihinde iz bırakan bu eserlerin yaratıcılarının tarihsel süreçler içindeki konumları saptanacak, sosyal değişimlerin klasik müzikteki yansımaları irdelenecektir. Modern tiyatronun gelişimi, 19. ve 20. yüzyılda üretilen eserler üzerinden incelenecektir. Dersin amacı, değişik toplum ve kültürlerde üretilmiş tiyatro yapıtlarından örneklerle, öğrencilere hem metin hem performans eleştirisi yapabilme donanımı sağlamaktır. Özellikle Avrupa ve Türkiye’deki metin ve performans örnekleri üzerinde durulacak, karşılaştırmalı okuma ve analizler yapılacaktır.