Bilgisayarda Animasyon ve Sanat Yaratın: Siz de Yapabilirsiniz

LYOSA05 ( 14:30-15:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)


İki boyutlu ve üç boyutlu çeşitli animasyon filmlerinin bilgisayar ortamında yaratılmasının temel süreçleri gösterilecektir. Tasarım ve sanat, animasyon için kullanılacaktır. Animasyonun ortaya çıkarılması için gerekli kavram ve teknikler görsel olarak verilecektir. Öğrenciler film ve bilgisayar oyunu için kendi üç boyutlu kahramanlarını geliştirmeyi öğrenecektir.

NOT: Bu dersi alacak öğrencinin derse katılımı için mutlaka bilgisayarı olmalıdır.

LYO