Cerrahi Robotlar ve Biyomedikal

LYOFN25 (Birinci ve ikinci dönem verilmektedir: 09:50 – 10:50 , 29 Haziran-10 Temmuz veya 13-24 Temmuz 2020 alınabilir)

Meltem Elitaş

Son yıllarda mühendislik eğitimi ve uygulamalarında disiplinler arası çalışmalar öncelikli alanlar olarak geleneksel uygulamaların yerini almaktadır. Disiplinler arası ya da çok disiplini çalışma alanlarının başında Sağlık, Çevre ve Enerji konuları yer almaktadır. Bu üç öncelikli alanın kesişimi ise “Biyomühendislik ve Biyomedikal” uygulamalardır. Bu alanda Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Malzeme mühendisleri, biyoloji, fizik, matematik ve kimya temel bilimler eğitimi almış kişiler ve hekimler birlikte çalışabilmektedir. Biyomühendislik ve Biyomedikal gibi çok disiplinli çalışma alanlarında çalışma konuları sağlık, çevre ve enerji ile ilgili problemlere çözüm aramak ya da doğada var olan varlıkları inceleyerek yeni kuramlar, cihazlar, yöntemler ve araçlar geliştirmektir.

Biyomedikal ve Cerrahi Robotlar dersinin amacı temel mikroakışkan ve mikrofabrikasyon bilgileri vererek hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan cihazları, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerin mikroçiplerde yapılmasını (lab-on-a-chip), mikroçiplerde organların geliştirilmesini (organ-on-a-chip), günümüzde enfeksiyonlu hastalıklar ve kanser çalışmaları için geliştirilen mikro cihazları ve özellikle ameliyatlarda kullanılan biyomedikal teknolojileri tanıtmaktır. Bu uygulamalardan cerrahi robotlar büyük ölçekli (macro scale, Da Vinci) ve küçük ölçekli (micro scale, microswimmers) olmak üzere iki başlıkta incelenecektir. Cerrahi robotların kullanımı ve bu alandaki ihtiyaçlar Sayın Genel Cerrah, Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ’un vereceği seminer ile sunulacaktır. Ders sonunda öğrencilerin mikroakışkanlar ve mikrofabrikasyon konusunda bilgi edinmeleri ve bu konuların biyoloji ve tıp alanlarındaki uygulamalarından haberdar olmaları beklenmektedir.

LYO