Doğayı Düzenlemek: Tarım Devriminden CRISPR’a

LYOSB25 (Tek dönemde verilmektedir. 16:00 - 17:00, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Emre Erol

Nihal Öztolan Erol

Bir tür olarak insanlık, yani anatomik olarak modern insanlar, çok yakın bir süre önce doğal hayatta başka hiçbir türün sahip olmadığı bir ‘doğayı düzenleme’ kapasitesine CRISPR isimli bir gen düzenleme teknolojisi ile erişmiş oldu. Doğal hayatın parçasın olan herhangi bir türün DNA’sı üzerinde neredeyse her türlü değişikliği yapabilme potansiyeli beraberinde bilimsel ve etik çekince ve tartışmaları getirdi. Bu tartışmaları anlamak ve onlara şekil vermek ise sadece bu teknolojileri bilmek ile değil, aynı zamanda insanlığın doğa ile olan tarihini de anlamak ile mümkün olabilir.

Bu ders insan-doğa ilişkisinin tarih içerisindeki temel dönüm noktalarına insanlığın ‘doğayı düzenleme pratikleri’ özelinde bakmayı amaçlamaktadır. Amacı hem ‘doğayı düzenleme’ teknolojilerini tanıtmak ve hem de insanlığın doğa ile çeşitli şekillerde etkileştiği eski ve uzun tarihini tartışarak bugünün güncel gelişmelerini bir perspektif içerisine koymaktır. Derslerin yarısı beşeri bilimler yaklaşımları ile diğer yarısı ile biyoloji ve bahsi geçen teknolojilere pratik yaklaşımlar / uygulama odaklı olarak dizayn edilmiştir.

LYO