Endüstri Mühendisliğine Giriş

  LYOFN21 (Her iki dönemde verilmektedir: 2-13 Temmuz 11:00-12:20 veya 16-27 Temmuz 2018 14:00-15:20 alınabilir)

Murat Kaya

Dersimiz üç kısımdan oluşacak. İlk kısımda endüstri mühendisliğinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu amaçla, bir endüstri mühendisinin sahip olması gereken temel yetenekler, üniversitede alınacak dersler, iş olanakları ve başka disiplinlerle (bilgisayar mühendisliği ve işletme gibi) olan ilişkilerden bahsedeceğiz. Dersin ikinci kısmında birçok endüstri mühendisliği yaklaşımının ortak paydası olan “karar analizi” üzerinde durulacak. Bu kapsamda, karar problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi, belirsizlik modellemesi, risk analizi, simülasyon ve çok kriterli karar verme gibi “rasyonel karar alma” kavramları üzerinde çalışacağız. Ek olarak, insan kararlarına etki eden sezgiselleri tanımaya ve bunların kararlarda yol açtığı sapmaları anlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştireceğiz.  Dersin son kısmında ise endüstri mühendislerinin iş hayatında ilgilendikleri problemler (talep tahmini yapma, üretim planlama, araç rotalama gibi) ve bunların çözüm yöntemleri üzerine örnekler sunulacak.