Geçmişten Bugüne İnsan ve Çevre

LYOSB20 ( Her iki dönem verilmektedir: 14:00 -15:20 2-13 Temmuz veya 16-27 Temmuz 2018 alınabilir)

Mehmet Kuru

İnsan ve çevre arasındaki etkileşim, tarihinin yönünü çizen etkenlerin başında gelir. Çevresel etmenler tarih boyunca toplumların kültürleri ve ekonomileri üzerinde, medeniyetlerin yükselmesinde ve dağılmasında başat rol oynarken, son iki yüzyılda insanoğlunun çevre üzerindeki tahakkümünün artması ve doğal kaynakların aşırı tüketimi insan-çevre ilişkisinde yeni bir safhaya geçildiğini göstermektedir.

Ders, tohumun insan eliyle toprağa ilk ekildiği zamanlardan bugüne ve hatta yakın geleceğe uzanan geniş zaman dilimini, bu ilişki üzerinden değerlendirmeyi ve dünya tarihini ekolojik-çevresel perspektiften yorumlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, her oturumda bir tema (doğal kaynaklar, bulaşıcı hastalıklar, iklim, tarımsal üretimin dönüşümü, enerji vb) tarihsel bir dönem/olay bağlamında incelenecektir. Ele alınacak konu başlıkları şunlardır:

  • Dünyanın ilk okur-yazar toplumunu kuran ve yıkan ikiz nehirler: Dicle ve Fırat
  • Rönesans’ın arkasındaki karanlık güç: Geç Ortaçağ Avrupa’sında veba
  • Neden Avrupalılar Amerika'yı keşfetti de Amerikalılar Avrupa'yı keşfedemedi? 
  • Muhteşem olan Süleyman mıydı, yoksa Anadolu’nun değişen yağış rejimleri mi?
  • Acı tatlı bir tarih: Şeker’in dünyayı fethi
  • DiCaprio’ya Oskar kazandıran hikayenin öncesi ve sonrası: Kürk ticareti
  • “Bir şey değişti, her şey değişti”: Endüstriyel devrim ve fosil yakıtlara geçiş
  • Dünya nüfusunun tarihsel seyri ve etkileri
  • Ve insan doğayı zincire vurur: metropolün doğuşu
  • Tarih: 2100 – Karanlık bir gelecek tablosu