Görsel İletişim, Tasarım ve Sanat

LYOSA01 (Tek dönemde verilmektedir. 10:00 - 11:00, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Wieslaw Zaremba

Bir hafta boyunca desen çalışması. Değişik yüz ifadelerinin anlamları ve, psikolojik bilgilere dayanılarak, kağıt üzerine yansıtılması. Sonrasında bir hafta bilgisayar ortamında afis ve illüstrasyon calışması yapılacaktır. Bu deneysel figür çizim dersi, mim aktörlerini ve dansçıları hareket halinde ya da dururken inceleme imkânı sunarak, vücut dilini ve mimikleri gözlemleme yeteneğini ve çizim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İfade ettiğimiz temel insan duygularını anlayabilmek için bir psikoloji eğitmeninin de desteğiyle çeşitli çalışmalar yapılacaktır. Fotoğraf-slayt ve video projeksiyonlarını kullanmayı da içeren diğer çizim teknikleri ile bilgisayar animasyonları, büyütme ve dönüştürme gibi farklı çizim materyalleri ve teknikleri kullanılarak, öğrencinin bireysel algı ve ifade yeteneklerinin zenginleşmesine yardımcı olunacaktır. Canlı dans sunumları veya oyuncu performansları vasıtasıyla vücut hareketlerinin estetik ifadesi incelenecek ve stroboskop kullanılarak bu hareketlerin çeşitli anları, donmuş halde gözlemlenecektir.

Bazı çizim çalışmaları, dondurulmuş film karelerinden yapılacaktır ve bu tarz çalışmalar için zaman zaman LCD projeksiyon kullanılacaktır. Dersin bitirme projesi, ders dahilinde yapılan çizimlerden müteşekkil bir kısa animasyon filmi üretmek olacaktır.

LYO