İnsanlık Tarihinin Dönüm Noktaları

LYOSB16 (15:30-16:30, 25 Ocak - 5 Şubat 2021)

Emre Erol

Bu ders bizlere özdeş bir genetik yapıya sahip olan atalarımız Homo Sapiens’a dair sahip olduğumuz ilk bulgulardan bugüne yani ‘modern zamanlara’ kadar geçen süreçte bilim insanlarının insanlık tarihi açısından önemli dönüm noktaları olarak tanımladığı on temel dönüşümün kısa tarihini konu alır. Ders için her bir araya gelindiğinde bu temel dönüşümlerden biri, örneğin tarım devrimi, ilk devletler, sanayi devrimi veya küreselleşme konu alınır ve her konunun sunumunu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kısa tartışmalar takip eder.

Dersin temel aldığı on temel dönüşüm kaba bir tarihsel kronolojiyi izleyen aşağıdaki sıraya göre ele alınır.

İnsanlığın en uzun dönemi: Avcı toplayıcılar

 • Büyük dönüşüm: Tarım devrimi
 • Şehir ve devletin doğuşu 
 • Afro-Avrasya ve ilk küreselleşmeler 
 • Yeni Dünya’nın kolonizasyonu ve Kolomb Değişimi 
 • Biri anlatsın hemen, nedir bu modern?
 • Avrupa’da fikri dönüşümler I: Rönesans ve Reformasyon 
 • Avrupa’da fikri dönüşümler II: Bilim Devrimi ve Aydınlanma 
 • Sanayi Devrimi ve gelişim asimetrisi
 • Kapitalizm, modern ekonomi ve geleceği

Dersin konularını daha iyi kavrayabilmek ve böylelikle daha nitelikli tartışmalar yapmak ve öğrenim düzeyine arttırabilmek adına aşağıda önerilen kitapların yardımcı kitaplar olarak okunması tavsiye edilir.

 • Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik (İstanbul: TÜBİTAK yayınları, 2002).
 • Yuval Harari, Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens (İstanbul: Kolektif Kitap, 2016).
LYO