Kozmoloji ve Evren

LYOFN03 (İkinci dönem verilmektedir: 09:30-10:50 16-27 Temmuz 2018)

Emrah Kalemci

Kozmolojiye giriş. Temel fiziksel kavramlar: elektromanyetik tayf, karacisim ışıması, emisyon ve soğurma tayf çizgileri. Gökadalar: gökadaların özellikleri, gökada merkezlerindeki kara delikler, kuvazarlar, gökadaların dönme eğrileri, kayıp kütle problemi ve karanlık madde. Hubble yasası. Büyük Patlama: maddenin oluşumu, mikrodalga fon ışıması, evrenin hızlanarak genişlemesi ve karanlık enerji. 2011 Nobel ödülü. Evrenin geleceği.