Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği

LYOSB17 (İkinci dönem verilmektedir: 11:00-12:20 16-27 Temmuz 2018)

Ümit Şahin

Aşırı sıcaklar, kuraklık, her zamankinden daha şiddetli kasırgalar, fırtınalar, seller ve benzeri felaketler iklim normallerinin değiştiği yeni bir çağa girdiğimizi gösteriyor. Buna canlı türlerin ortadan kalktığı, ormansızlaşmanın hızlandığı, okyanusların asitlendiği, mercan resiflerinin yok olduğu, hava kirliliğinin arttığı bir ekolojik krizin ortasında olduğumuzu da ekleyebiliriz. Artık küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği geleceğe dair bir olgu değil, bugün yaşanan bir gerçeklik. Bu küresel krizi önlemek hem bireysel bir sorumluluk hem de politik bir dönüşüm gerektiriyor. Bütün mesleklerin ve her alandan uzmanların, iklim değişikliğini ve çevre kirliliğini bilmesi, çözümün bir parçası olması gerekiyor.

Bu derste küresel iklim değişikliğinin ve diğer çevre sorunlarının tarihçesini, nedenlerini, oluşum mekanizmalarını ve çözüm yollarını inceleyeceğiz. Çevre politikasının temellerini, çevre ve iklim adaletinin nasıl sağlanacağını, yeni teknolojileri, yenilenebilir enerji ve organik tarım gibi son dönemde önemi fark edilen çözüme dönük gelişmeleri tartışacağız.