Makine Ögrenmesi ve Yapay Zeka

LYOFN30 (Tek dönemde verilmektedir. 11:30 - 12:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Cem Yığman

Bu derste makine öğrenmesi ve daha genel olarak yapay zeka konularında araştırılan güncel problemler tanıtılacak; problemin zorluğu ve çözüm yaklaşımları anlatılacaktır. Her gün bir problemin ele alınacağı derste ses/el yazısı tanıma, biyometrik teknolojiler, yüz tanıma, parmakizi doğrulama, metinden duygu analizi, makine öğrenmesi ile kredi başvurusu skorlama gibi konular işlenecektir.

LYO