Makine Ögrenmesi ve Yapay Zeka

LYOFN30 (Her 3 dönemde verilmektedir. 14:30 - 15:30, 28 Haziran - 9 Temmuz, 26 Temmuz - 6 Ağustos, 9 - 20 Ağustos 2021)

Altuğ Tanaltay

Cem Yığman

Bu derste makine öğrenmesi ve daha genel olarak yapay zeka konularında araştırılan güncel problemler tanıtılacak; problemin zorluğu ve çözüm yaklaşımları anlatılacaktır. Her gün bir problemin ele alınacağı derste ses/el yazısı tanıma, biyometrik teknolojiler, yüz tanıma, parmakizi doğrulama, metinden duygu analizi, makine öğrenmesi ile kredi başvurusu skorlama gibi konular işlenecektir.

LYO