Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

LYOFN20 (Birinci dönemde verilmektedir: 14:00 – 15:00, 29 Haziran-10 Temmuz 2020 alınabilir)

Emre Erdem

Günümüzde pek çok alandaki gelişmeler esasen malzeme teknolojilerindeki ilerlemeler ve yeni özelliklerin keşfi sayesinde mümkün olmaktadır. İnşaat sanayinden otomotive, havacılıktan elektroniğe kadar pek çok uygulamada malzeme seçimi, bu malzemelerin üretimi ve üretim şekline bağlı özellikleri hayati derecede önemlidir. Diğer bütün mühendislik dalları ile etkileşim halinde olan malzeme bilimi ve mühendisliği malzemelerin atomsal yapısının fiziksel özellikleri nasıl belirlediği gibi temel araştırmalar dahil, hangi tür malzemenin nasıl üretilebileceği ve şekillendirilebileceği, üretim şekline bağlı olarak fiziksel dayanım vb. özelliklerinin nasıl değişeceği gibi konulara odaklanır. Ayrıca son yıllarda önem kazanan, gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlardaki malzemelerin üretimi ve bunların özelliklerini konu alan nanoteknoloji de doğrudan malzeme biliminin ilgi alanlarından biridir. Bu derste pek çok uygulamaya konu olan metaller, alaşımlar, uzay mekiği gibi taşıtlarda kullanılan ileri teknoloji seramikler, uçaklarda kullanılan kompozitler, bilgisayar hafızalarında kullanılan oksitler ve elektronikte kullanılan yarıiletkenler de dahil olmak üzere farklı türden malzemelerin özellikleri, bu özelliklerin içyapı ile olan ilişkisi ve hangi tür malzemelerin hangi uygulamalarda ilgi çektiğine dair bilgiler verilecektir. Ayrıca malzemelerin atomsal boyuta kadar görüntülenebildiği özel teknikler anlatılacaktır. Ders sonunda öğrencilerin malzeme bilimi ve mühendisliği alanı hakkında bilgilendirilmeleri ve bu konudaki gelişmelerden haberdar olmaları hedeflenmektedir.

LYO