Mobil Uygulama Geliştirme

LYOFN32 (Tek dönemde verilmektedir. 10:00 - 11:00, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)


Mobil aygıtlar ve uygulamalar şüphesiz hayatımızın değişmez bir parçası haline gelmiştir. Uygulama pazarları geliştiricilere cazip fırsatlar sunmanın yanında, özellikle yaratıcı fikir ve çözümlerin hayata geçirilip yaygınlaştırılabileceği bir platform görevi görmektedir. Bu dersin amacı çok platformlu (iOS ve Android) mobil uygulama geliştiriciliğine herhangi bir kodlama dili kullanmadan eğlenceli, basit ama aynı zamanda etkili bir giriş yapmaktır. İşlenecek konular şu şekilde sıralanabilir: Mobil uygulamalar için etkili kullanıcı arabirimleri geliştirme; ekran, metin düzenleyici, buton gibi arabirim elemanları ile kullanıcı etkileşimleri düzenleme; mobil veri üzerinde basit hesaplama tabanlı programlama ve algoritma geliştirme; bulut tabanlı ve yerel mobil veri yönetme; lokasyon, ses, görüntü gibi veri türlerini kullanma. Ders için programlama becerisi şartı yoktur.

 

NOT: Bu dersi alacak öğrencinin derse katılımı için mutlaka bilgisayarı olmalıdır.

LYO