Modern Sanatın, 20. Yüzyıl Müziğinin ve Operanın Büyük Eserleri

LYOSA02 (İkinci dönem verilmektedir: 14:00-15:20 16-27 Temmuz 2018)

Kaan Muzaffer Bıyıkoğlu

  Ela Bozok

Hale Fulya Soğancı

Batı sanatının en önemli dönemlerinden biri olan Modern sanatın ortaya çıkış ve gelişim öyküsünü anlatılacaktır. Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortasına kadar ki süreyi kapsayan bu dönemde, Modern sanatın ortaya çıkışı yükselişi ve yaygınlaşması irdelenecektir. Buradaki hedef sadece tarihsel ve akımlara dayalı bir akıştan çok, Manet, Van Gogh, Picasso, Dali ve Pollock gibi bu dönemin önemli sanatçıları ve onların eserleri üzerinden dönemin sosyal ve sanatsal bir portresini çizmek, sanatla ilgili temel konular ve görsel eserlerin yorumlanması bağlamında öğrencilere belli bir farkındalık kazandırrmaktır. 20. Yüzyıl Müziğinde, yüzyılın başlangıçından Debussy’nin impresyonistik yapıtı L’aprés midi d’un Faune ile Stravinsky’nin devrimci yapıtı The Rite of Spring’i bağlantılayan yol incelenecektir. Jazz gibi özgün 20. yüzyıl yenilikleri ve dünyayı sarsan Beattles gibi popüler trendler de incelenecektir. Türkiyeli bestekarların başyapıtları araştırılacaktır. Amerika, Batı ve Doğu Avrupa, Sovyetler Birliği’nden İkinci Dünya Savaşı evveli ve sonrası müziğin analizi yapılacaktır. Çeşitli milletlerden birçok bestekarların yarattığı yeni şekillerle tanışacağız. Yüzyıl sonundaki avangard trendlerler de sunulacaktır. Bir Batı yüksek sanat formu olan opera üzerine yoğunlaşılacak, öne çıkan örneklerini çoklu ortamda (sunum, video, ses materyeli, dinleme aktiviteleri, tartışma) masaya yatırılacaktır. Eserler yalnızca yüksek Batı merkezli kültürün gösteri sanatına bir yansıması olarak değil, yaratıldıkları dönemin tarihsel ve sosyopolitik çerçevesi içinde ele alınarak irdelenecektir. Bu süreçte öğrencilere opera terminolojisinin ve güdümlü müzik dinleme/değerlendirme becerisinin yanı sıra, daha genel kültür ve sanat idraki kazandırılması da hedeflenmektedir.