Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Nano Tıp

LYOFN04 (Tek dönemde verilmektedir. 11:30 - 12:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Özlem Kutlu

Özlem Kutlu

Moleküler hücre biyolojisine giriş: Hücreler ve genomları, hücre kimyası ve biyosentez. Temel genetik mekanizmalar: DNA ve kromozomlar, DNA çoğalması, onarımı ve rekombinasyonu, RNA transkripsyonu, gen ifadesinin kontrolü, protein yıkım mekanizmaları. Moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarında kullanılan yöntemler: DNA, RNA ve proteinlerin manipülasyonu, görüntüleme yöntemleri, özel yöntemler. Hücrenin yapısı: Hücre zarı, organeller ve protein dağılımı, veziküler taşıma, mitokondri ve kloroplastlar, hücre iskeleti, hücreler arası iletişim, hücre içi sinyal iletimi, hücre bölünmesi ve çevirimi, programlı hücre ölümü. Hücrelerden doku ve organlara: Hücreler arasındaki bağlantılar, döllenme ve çok hücreli canlıların gelişimi, doku ve organlar. Hastalık biyolojisi ve moleküler tıp: Hastalık oluşum mekanizmaları, kanser, genetik hastalıklar, enfeksiyonlar, Alzheimer hastalığı ve dejeneratif hastalıklar. İlaç araştırmaları ve nano tıp: İlaç nedir, ilaç araştırması nasıl yapılır, nano tıp yöntemlerinin tanı ve tedavide kullanımı. Laboratuvar çalışmaları: Gen mühendisliği yöntemleri: Bakterilerde gen üretimi, DNA saflaştırma ve gen manipülasyonu. Hücre biyolojisi ve biyokimya yöntemleri: Kanser hücrelerine dışarıdan gen verilmesi, üretilen proteinin hücre içinde izlenmesi, protein analizleri. Sabancı Üniversitesi'nde yapılan moleküler tıp ve nano tıp buluşları: Hücrelerin strese karşı verdikleri tepkileri kontrol eden yeni proteinler, kanserli hücreleri öldüren gen tabancası, kanserli hücreleri aç bırakan yeni bir ilaç

.

LYO