Oyunlar ve Strateji

LYOSB26 (Her üç dönemde de verilmektedir: 09:50 – 11:10, 29 Haziran – 10 Temmuz, 13-24 Temmuz veya 4-14 Ağustos 2020 alınabilir)

Sinan Ertemel

Oyun teorisi, rasyonel karar vericilerin stratejik etkileşim altında hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji, ve biyoloji gibi bir çok alanda önemli çıkarımlar için altyapı sağlar. Bu derste, oyun teorisi tanıtılacak ve örneklerle temel oyunlar anlatılarak çözülecektir.

Öğrenciler, bu dersin sonunda, oyun teorisinin günlük hayattaki karşılıklarını algılayıp yorumlayabilecek temele sahip olacaklardır.

LYO