Popüler Kültür ve Müzik: Tür, Stil ve Medya

LYOSA07 (Birinci dönemde verilmektedir: 11:00-12:20 2-13 Temmuz 2018)

Hale Fulya Soğancı

 

Günümüzde müzik son derece kolay ulaşılabilir, haliyle görece değersiz bir meta halinde hayatlarımızın her anına eşlik ediyor, fakat acaba bu durum müzikle ilgili bazı temel olguları gözden kaçırmamıza sebep oluyor olabilir mi? Müziğin de bir örneğini teşkil ettiği global popüler kültür ürünlerini kimliğimize katarken daha seçici olmalı mıyız? Hemen her televizyon kanalında rastlayageldiğimiz, çoklu ortam çağına özgü olduğunu düşündüğümüz şarkı yarışması kavramının aslında 2500 yıldır üstünde yaşadığımız topraklarda var olduğunu ya da müziğin hangi sınırlar arasında “sanat müziği”, “geleneksel müzik” ya da “popüler müzik” olarak nitelendiğini bilmek ilginizi çekiyorsa bu ders tam size göre. Kullanacağımız yazılı, işitsel ve görsel medya seçkisi aracılığıyla her oturumda farklı bir popüler müzik türünü ele alacak ve detaylı bir kültürel okuma gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda, insanoğlunun müzik tecrübesini kökünden değiştiren teknolojik gelişmelerin etkilerinden başlayarak (nota basım makinesi, otomatik olarak çalan enstrümanlar, kayıt teknolojisi, ses büyütme (amplifiye etme) teknolojisi, müzik videosu gibi), toplumsal yapı, alt kültürler, politika, ekonomi, tüketim alışkanlıkları gibi konuları ele alacağız. Bu yolculuğumuzu, neden bazı türleri diğerlerine tercih ettiğimizi ya da müzik ve zeka ilişkisini irdeleyen, 2000li yıllarda hayli yaygınlaşan algısal (cognitive) müzikbilim çalışmalarıyla temellendireceğiz.