Python ile İleri Bilgisayar Programlama ve Veri Bilimine Giriş

LYOFN26 (İkinci dönem verilmektedir. 14:00-15:20 16-27 Temmuz 2018)

Kamer

Kamer Kaya

Günümüzde, sanal dünyada toplanan verilerin giderek devasa boyutlara ulaşması ve bunlardan analiz yoluyla yararlı bilgilerin edinilebilmesinin hedeflenmesi, “veri bilimi” adı verilen yeni bir çalışma alanının ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Veri biliminin etkin bir şekilde yapılabilmesi de çok büyük ölçüde bilgisayar kullanımına dayanmakta, orta ve ileri seviyede programlama yeteneklerini gerekli kılmaktadır. Bu derste öncelikle, veri biliminde gerekli olan ileri Python programlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için ileri veri yapıları, görselleştirme ve veri analizi için geliştirilmiş hazır yazılım paketlerinin kullanılması  vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca başlangıç seviyesinde makina öğrenmesi gibi bilgisayar bilimlerinin temel konularına da bir giriş yapılacaktır. Derste teorik çalışmaların yanısıra uygulamalı program geliştirme faaliyetlerine yer verilecektir.

Bu dersi alacak öğrencilerin yine Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu “Python ile Bilgisayar Programlamaya Giriş” dersini daha önce almış ya da o ders içerisinde öğretilen (algoritma, değişken, basit veri tipleri ve yapıları, koşullu ifadeler, döngüler, yordamlar, giriş/çıkış fonksiyonları gibi) temel Python programlama becerilerine sahip olması beklenmektedir.

NOT: Dersi alacak öğrencinin derse katılımı için mutlaka dizüstü bilgisayarını yanında getirmesi gerekir.