Sanatta Klasik Mitoloji

LYOSA6 (İkinci dönem verilmektedir: 11:00-12:20 16-27 Temmuz 2018)

Zeynep Yelçe

Zeus bir gün… diye başlayan hikayelerin kaynaklarını ve yansımalarını keşfe çıkıyoruz bu derste. Olimpos’un tanrılarının ve tanrıçalarının, ölümlü ve ölümsüz kahramanlarının, onların gündelik yaşantılarının ve sıradışı maceralarının peşine düşüyoruz. Yunanlı ozan Homeros’un ve Romalı şair Ovid’in sözcüklerini takip ederek mitlerin izlerini dünya tarihinin bilindik ve bilinmedik sanat eserlerinde arıyoruz. Amacımız bizden onlarca yüzyıl önce anlatılagelmiş hikayelere farklı açılardan bakmaya; birbirinden farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda, farklı koşullar altında yaşamış sanatçıların mitleri nasıl görselleştirdiklerini anlamaya çalışmak. Bu derste birbirinden farklı disiplinler gibi görünen edebiyatın, sanatın, felsefenin, politikanın ve tarihin birbiriyle ilişkisine de bakma fırsatı bulacağız.