Ses ve İmge

LYOSA08 (Birinci dönem verilmektedir: 14:00-15:20 2-13 Temmuz 2018)

Selçuk Artut

Bu derste, sanat ve tasarımının sesle olan ilişkisi ele alınacak, sesin enstelasyon, performans, video/film, web medyası gibi görsel ve işitsel alanlarda nasıl kullanılabileceği gibi konular üstünde durulacaktır. Ders sanat ve tasarım ilgisi olan kitleleri hedef almakla birlikte multimedya alanında çalışan, ses ile ilgilenen kişleri de kapsayacaktır. Ses ve Müziğin ilişkisi, Sinemada Ses Kullanımı, Sesin Matematiği, Dinleme yöntemleri ve Uygun kayıt yöntemleri gibi konular dersin kapsamını meydana getirecektir. Ders boyunca öğrencilere ses işlemelerine olanak sağlayacak yazılımlar tanıtılacak ve ders kapsamında üretilecek çeşitli projeler ile konu hakkında deneyim kazanılması sağlanacaktır.