Sosyoloji: Toplumun Keşfi

LYOSB22 (14:00-15:00, 25 Ocak - 5 Şubat 2021)

ates-altinordu

Ateş Altınordu

Bu derste, bireylerin yaşam öyküleri ile toplumsal yapılar ve tarihsel süreçler arasındaki ilişkileri kavramayı amaçlayan sosyolojik düşüncenin bazı temelleri incelenecektir. Bu keşif yolculuğunda, modern bireylerin gündelik hayatlarını tanımlayan alanlardan beşi, ilgili teoriler ışığında topluma açılan birer pencere olarak tartışılacaktır: okul, iş, aşk, yemek, ve din.

LYO