Temel İngilizce Öğrenimi II

LYODI02 (Her iki dönemde verilmektedir: 15:30-16:50 2-13 Temmuz veya 16-27 Temmuz 2018 alınabilir)

İlkem Kayıcan

Evrim Uysal

Bünyamin Mengi

“Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” (Common European Framework of Reference for Languages) yetkinlikleri doğrultusunda minimum A1 dil yetkinlik düzeyini hedefleyen, Temel İngilizce öğrenimi. Dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım becerileri. Bireyin kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilmek; katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve tümceleri anlayabilmek; karşısındaki kişinin söylediklerini yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olması koşuluyla, temel yoldan iletişim kurabilmek; o anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda temel sorular sorabilmek ve cevap verebilmek; yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için temel kalıp ve tümceleri kullanabilmek; kısa tümcelerle yazabilmek; kişisel bilgi içeren formları doldurabilmek. Etkinlikler: Poster projesi; kısa film ve belgesel gösterimleri; çağdaş dil öğrenimi teknolojilerinin aktif kullanımı (dil blogları, podcastler, wikis, v.b.); ana dili İngilizce olan bireylerle sohbetler ve kısa mülakatlar.

LYODI02 dersini başarıyla tamamlayanlar, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” (Common European Framework of Reference for Languages) dil yetkinlik düzeyleri doğrultusunda bir SÜ sertifikasyonu alacaklardır.