Toplumsal Duyarlılık Projesi

LYOGN03 (Her üç dönemde de verilmektedir: 15:30 – 16:50, 29 Haziran – 10 Temmuz, 13-24 Temmuz veya 4-14 Ağustos 2020 alınabilir)

Zeynep Bahar Çelik

LYO