Uluslararası Hukuk

LYOSB21 (15:30-16:30, 25 Ocak - 5 Şubat 2021)

aylin-ece-cicek

Aylin Ece Çiçek

Uluslararası Hukuk başta devletler olmak üzere uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar, normlar ve prensiplerinin bütünüdür. Nereden doğmuştur, kaynakları nelerdir ve bağlayıcılık gücünü nereden alır? Uluslararası hukukta kimlerin hakları ve yükümlülükleri vardır? İhlali ne gibi yaptırımlara sebep olur? Sessizce günlük hayatımızın birçok alanına dokunan düzenlemeler getiren uluslarası hukukun incelediği başka ne gibi yeni küresel meseleler vardır? Uluslararası sözleşmeleri ve mahkemelerin kararlarını inceleyeceğimiz bu dersi, tarihsel ve güncel vakalar ile örneklendireceğiz

LYO