Uluslararası İşletme Yönetimi

LYOYB06 (Tek dönemde verilmektedir. 11:30 - 12:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Sabri Öncü

 
İş Dünyası gittikçe daha fazla küresel bir nitelik kazanmaktadır. Bu derste, öğrenci, Uluslararası İş Dünya'sının kuralları, kültürü ve teorileri ile tanışacak, uluslararası şirketlerin organizasyon yapılarını öğrenecektir. Bu ders, öğrenciye, ilerideki iş hayatında, daha başarılı bir küresel lider olabilmesi için gerekli temel becerileri vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin amaçları arasında öğrenciyi aşağıdaki kavramlarla tanıştırmak vardır:
  1. ULUSLARARASI İŞ HAYATININ GERÇEKLERİ; uluslararası iş dünyasındaki hızlı değişim, önemli uluslararası kuruluşlar, uluslararası ticaret ve yatırım teorileri,
  2. ULUSLARARASI İŞ İNSANINI ÇEVRELEYEN GÜÇLER; sosyokültürel güçler, ham madde kaynaklarındaki kısıtlar (ham-maddelerin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı), ekonomik ve sosyoekonomik güçler, politik güçler, uluslararası para sisteminin etkileri, uluslararası iş-gücünün etkileri, fikri mülkiyet haklarının getirdiği fayda ve zorluklar,
  3. ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN rekabet avantajları, organizasyon yapıları, başka ülke veya pazarlara giriş stratejileri; uluslararası şirketlerin uyguladıkları pazarlama, insan kaynakları ve finansman stratejileri.
LYO