Uluslararası Makroekonomi

LYOSB19 (Tek dönemde verilmektedir. 10:00 - 11:00, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

sinem-sonmez

Mehmet Akın Şimşek

Küreselliğin gittikçe arttığı modern ekonomik dünyada ülkelerin ekonomik performansları başka ülke ekonomilerinden gelen etkilere açıktır. Uluslararası finans piyasaları üzerinden gerçekleşen bu etkileşimin önemi her geçen gün artmakta ve ekonomi politikalarına önemli etkileri olmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilere küresel ekonominin işleyişini ve ilgili güncel gelişmeleri anlamaya yönelik bir temel kazandırmaktır. Derste uluslararası makroekonominin temelleri tanıtılacak ve ülkelerin ekonomik etkileşiminin analizi için gereken önemli kavramlar sunulacaktır. Makroekonomiyle ilgili temel bilgilerin verilmesinden sonra uluslararası ekonomik işleyişle ilgili olarak sermaye akımları, döviz kurlarının belirlenmesi, cari denge, maliye ve para politikalarının uluslararası etkileri, finansal krizler gibi konularla ilgili kavramlar işlenecektir.

LYO