Uluslararası Siyasi Ekonomi

LYOSB29 (Tek dönemde verilmektedir. 14:30 - 15:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Nihat Muğurtay

Nihat Muğurtay

 

Bu ders temel olarak uluslararası ticaret, finans, kalkınma gibi konuları teorik ve ampirik açılardan analiz eder. İlk derslerde devletlerin gücü ve ekonomisi arasındaki ilişkiyi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmelerle birlikte inceleyeceğiz. Sonraki günlerde uluslararası ticaret ve finans, küreselleşme ve küresel kalkınma gibi konuları ele alacağız. Günümüzdeki en önemli sorun alanlarının iklim, cinsiyet ve kalkınma ile ilgili olduğundan hareketle, küresel siyasal ekonominin bu sorunlara nasıl çözüm bulabileceğini tartışarak dersimizi sonlandıracağız.

LYO