Web Programlamaya Giriş

(Tek dönemde verilmektedir. 14:30 - 15:30, 24 Ocak - 4 Şubat 2022)

Cem Yığman

Dersin amacı, katılımcılara internet tabanlı teknolojilerin tanıtılması ve internet tabanlı uygulamaların programlamasına yönelik temel bilgilerin verilmesinin yanında kullanıcı arayüzleri içeren çok katmanlı (client-server) mimariye sahip teknolojilere de giriş seviyesinde bilgilerin verilmesidir. Aynı zamanda, genel programlamaya yönelik alternatif yaklaşımlar tartışılarak katılımcıların bu yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini kavramaları sağlanır. Bu kapsamda HTML, CSS, Javascript ve temel PHP programlama teknikleri ders boyunca anlatılacak olup ve katılımcıların kullanıcı arayüzü olan temel internet uygulamarı geliştirme yönünde gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.


NOT: Bu dersi alacak öğrencinin derse katılımı için mutlaka bilgisayarı olmalıdır.

LYO