Ana içeriğe atla

Kapitalizm Nedir? Para ve Borcun Kısa Tarihi

Kapitalizm Nedir? Para ve Borcun Kısa Tarihi 

Bu dersin temel amacı para, borç ve piyasalar kavramları ile modern ekonomilere şekil veren kapitalizm kavramlarını tarihselleştirmektir. Dersin ilk yarısında para, borç pratikleri ve çeşitli formları ile piyasaların tarihte ilk karşımıza çıktığı dönemler, ortaya çıkış nedenlerine dair teoriler ve daha sonraki tarihsel dönüm noktaları ile ilgili temel düzeyde bilgiler tartışılacaktır. İkinci kısımda ise farklı düşünce ekollerinin "kapitalizm nedir" sorusuna verdikleri ve bu tartışmaların güncel ekonomik gerçekliği yorumlamaktaki önemi temel konu olacaktır.

Emre Erol
Emre Erol