Ana içeriğe atla

Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu

Sabancı Üniversitesi Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu; bilime ve laboratuvar çalışmalarına meraklı lise öğrencilerine uygun iki haftalık bir yaz okulu programıdır. Program; nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı ve gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedeflemektedir.

Bu etkinliğin Sabancı Üniversitesi'nin diğer yaz okulu programlarından en önemli farkı yoğun laboratuvar uygulamalarıdır.

Öğrencilere teorik bilgilendirmelerden sonra düzenli bir şekilde sunulacak olan laboratuvar uygulamaları ‘yaparak öğrenmek’ için harika bir fırsat olacaktır. Uygulamalı bilime meraklı öğrenciler, Sabancı Üniversitesi kampüsünde dolu dolu geçirecekleri iki hafta ile üniversite yaşamını da deneyimlemiş olacaklardır.

Aday kendi tercihine göre, dönemlerden sadece birine başvurabilir. Dersler fiziki olarak gerçekleşecektir ve yatılı bir programdır.

Tüm öğrencilerimiz katıldıkları dönem boyunca Sabancı Üniversitesi kaza sigortası kapsamındadır.

Dönemler

  • 1. Dönem: 8 Temmuz - 19 Temmuz 2024
  • 2. Dönem: 22 Temmuz - 2 Ağustos 2024
  • 3. Dönem: 5 Ağustos - 16 Ağustos 2024

Program sonunda katılan öğrencilere hem Türkçe hem İngilizce katılım sertifikası verilecektir.


Ücretler

 1 Nisan 2024 itibariyle:
UYGULAMALI NANOTEKNOLOJİ YAZ OKULU37.500 TL

Ödemelerinizi kredi kartı veya havale seçeneği ile yapabilirsiniz. 

Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu'na katılımdan vazgeçilirse, 1 Mayıs 2024 tarihinden sonra 5000 TL kesin kayıt ücreti alınır ve kalan tutar iade edilir. Program başladıktan sonra yapılan iptallerde hiçbir ücret iadesi yapılmaz.

Sabancı Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Sabancı Universitesi öğrencileri ve mezunlarının kardeş ve çocuklarına %20,  Sabancı Grubu çalışanlarının çocuklarına da %15 indirim sağlanacaktır. 

Lise Yaz Okulu programlarımızda kardeş indirimi uygulanmaktadır. Programlarımıza başvuran kardeşlerden birinin ücretine %20 oranında indirim uygulanacaktır.

 

sunum logo

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

"Teknolojide öncü, yenilik ve katma değer oluşturan örnek bir merkez"

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Sabancı Vakfı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) desteğiyle 60 milyon TL’lik bir yatırımla 2010 yılında kuruldu. Üç katta toplamda 7 bin 368 metrekarelik bir alana sahip merkez, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) yeşil bina sertifika sistemlerinde belirtilen gereksinimlere uygun olarak tasarlandı ve inşa edildi. Yağmur suyunun toplanması ve sulama için tekrar kullanılması, ışıklandırmanın minimum enerji tüketimi sağlayacak şekilde tasarlanması, çatı tipi güneş panelleri ile sıcak su elde edilmesi ve ısıtma-soğutma amaçlı kullanılması; atıkların ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümle kazanılması gibi birçok çevresel değerlendirme kriterini bir araya getiren merkez, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde öncü bir yapı olarak hizmet vermektedir. Görsel açıdan da oldukça dikkat çekici olan SUNUM binasının genel mimarisi hücre yapısı ile özdeşleştirilmiş olup, binanın dış cephesi altıgen karbon (C-60, fullerenes) yapısını temsil etmektedir. Merkez binasında atomik seviyede ölçme yapacak cihazlar için özel, her türlü titreşimden arındırılmış bir bölge oluşturulmuştur. Bina iç ve dış tasarımında kullanılan nanoteknoloji ile ilgili daha birçok farklı detay, merkezi yaratıcı mimari tasarım konusunda da özgün kılmaktadır.

EFSUN

Merkezin misyonu kalifiye araştırmacıları bir araya yüksek etkiye sahip, etkili ve özgün nano tanı için gerekli bilim ve teknolojiye odaklanmış araştırma çıktıları ortaya koymaktır. Merkez yüksek etkiye sahip araştırma çıktıları sayesinde dünyadan yüksek kalitede araştırmacıların geldiği bir çekim merkezi haline dönüşmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel açıdan zengin ve tatmin edici, etkili araştırmayı ödüllendiren ve öne çıkaran bir ortamın oluşturulması Merkezin bir diğer misyonudur ve vizyonu belirleyicidir. Bu sayede Merkez çalışanlarının ve öğretim üyelerinin kariyerlerine ve dolayısı ile de Sabancı Üniversitesi'nin dünya çapında öne çıkan bir araştırma üniversitesi olmasına katkı yapmaktadır. 

Merkez'in amacı yüksek derecede öneme sahip ve talep edilen, hastalık tanısı için yeni nesil tanı araçları ve yaklaşımlarına yönelik bilimsel birikim oluşturulmasını da kapsadığından EFSUN oldukça özgün bir oluşumdur. İlaç ve tanı teknolojilerindeki önemli gelişmeler esasen görünürde konu ile alakalı gözükemeyen malzemei akışkan mekaniği ve moleküler biyoloji gibi alanlardaki gelişmeler ile şekillenmektedir.

Kısa bir süre içinde Merkez, Sabancı Üniversitesi'nde "Araştırma Güç Merkezi" olmuştur ve üniversite bünyesindeki çıktıların önemli bir bölümü bu merkez orjinlidir.

kırmızı ayraç

Nanoteknoloji Nedir?

Nanoteknoloji, kısaca, atomik ölçekte işlem yapabilme; atomlara hükmetmenin bilimi ve mühendisliği olarak tanımlanabilir. Nanoteknoloji, maddenin doğal özelliklerini değiştirme veya ona yeni özellikler katmanın yanı sıra belirli bir amaca hizmet edecek malzemeleri, yapıları ve sistemleri tasarlamayı ve üretmeyi mümkün kılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız birçok aracın boyutlarında meydana gelen hızlı küçülmeye rağmen, işlevselliklerindeki kayda değer gelişmeler nanoteknolojinin getirisidir. Nanoteknoloji sayesinde, damarlar ve dokunun içinde hareket edilerek ilaç sadece kanserli hücreye aktarılabilir. Deniz suyunun tuzu ve diğer katı maddeleriyle bakterileri, en etkin şekilde nanoteknoloji temelli filtreler kullanılarak temizlenebilir. Küçük boyutta ama çok büyük ve geniş etkisi olan nanoteknolojiler, ambalajdan elektroniğe, gıdadan savunmaya, optikten tıbba, yapı malzemelerinden ziraata akla gelen her alanı, her sektörü etkilemektedir. Dünyada nanoteknoloji pazarının, önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin de baş döndürücü hızla ilerleyen teknoloji trenini yakalayabilmesi için nanoteknoloji alanında gelişmesi bir gereksinimdir.

HEDEFİMİZ: “İNOVASYON KAMPÜSÜ” YARATMAK

Dünya çapında tanınan, teknolojide öncü, ülkemizin bilim ve rekabet gücünü artıran, uygulama sırasında köprü oluşturan, disiplinlerarası bir kuruluş oluşturuyoruz. Temel bilimler, eğitim, araştırma, üretime geçiş ve teknoloji transferi öğelerini, yeni ve faydalı ürünler için birleştirecek bir “inovasyon kampüsü” modeli oluşturma yolundayız. Bu yeni modelde, akademik araştırmacılar, öğrenciler, sanayi araştırmacıları ve üreticiler dar bir bölgede birbirlerine yakın çalışma fırsatı buluyor. Geliştirilecek işbirlikleriyle ülkemiz için bir faydalı model ve örnek oluşturuluyor.

SUNUM’un Temel Özellikleri

SUNUM’un vizyonunda, "ülkemiz için örnek teşkil edebilecek, yenilikçi, katma değer yaratan odaklı bir uygulama merkezi olmak" yer almaktadır. Bu doğrultuda merkezin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Disiplinlerarası, çığır açıcı araştırma faaliyetleri ile uygulamayı birleştirmek;
  • Araştırma ve nihai ürün arasındaki boşluğu kapatmak için bir köprü oluşturmak ve teknoloji transferi sağlamak; 
  • Yerel sanayinin ihtiyaçlarına odaklanmak ve katma değeri yüksek ürünler için araştırmalar yapmak; 
  • Değişik temel bilim ve mühendislik alanlarında çalışan araştırmacılarla sanayiden gelen araştırmacıları bir araya getiren bir bilim adamları takımı oluşturmak;
  • Rekabet öncesi iş birliklerine yönelik araştırma çalışmaları yapmak; 
  • Geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmek ve öncü teknoloji şirketleri yaratmak.

sunum nanotech

SUNUM ve Nanoteknolojinin Önemi

“Nanoteknoloji” farklı disiplinlerdeki araştırma ve uygulama alanlarını aynı çatı altında toplaması bakımından 21.yüzyılın sanayi devrimi olarak değerlendirilmektedir. Geliştirdikleri teknolojileri hızlıca ürüne ve uygulamaya dönüştüren ülkeler, günümüzde hem halklarının sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesini yükseltmekte, hem de dünya üzerindeki kaynak ve refah paylaşımından daha fazla pay almaktadır. Son yıllarda yapılan teknoloji çalışmaları ile dünya genelinde hızla ön plana çıkmaya başlayan ülkemiz, her geçen gün nanoteknoloji çalışmalarına daha fazla ağırlık vermekte ve nanoteknolojinin en etkin biçimde geliştirilmesi ve kullanılması konusunda büyük yatırımlar yapmaktadır. Nanoteknolojide ilerlemenin ön koşulu, bu alandaki

çalışmaların uygulama ve ürüne odaklı olması ve işbirliği içinde yapılmasıdır. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla çeşitli temel bilimler ve mühendislik alanlarında disiplinlerarası ortak çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Merkez, nanoteknoloji alanında sanayinin hızlıca kullanabileceği araştırmalara öncelik veren, dinamik ve disiplinlerarası yapısı ile öne çıkmaktadır SUNUM yapısal malzemeler; gıda ve ziraat; nano güvenlik, çevre ve su; sağlık mühendisliği ve nano tıp alanlarına odaklanmayı hedeflemektedir.

Teçhizatlar

Sabancı Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni oluşturan laboratuvarlardaki tüm techizatlar Türkiye’de ilk veya en iyiler içinde olup, ileri teknoloji araçlarının kalitesi ve çeşitliliği ile merkezin disiplinler arası nanoteknoloji çalışmalarında yerel ve uluslararası projelerde büyük başarılara imza atmaktadır. SUNUM odağında yürütülecek bireysel ve ortak akademik çalışmaların yanı sıra, merkezin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında nanoteknoloji araştırma ve uygulamaları konusunda da ön plana çıkmaktadır.

Merkezde servis veren laboratuvarlar içerisinde atomik ve atomlararası boyutlarda görüntüleme yapabilen elektron mikroskopları, değişik hücrelerin DNA'larını hızlı şekilde analiz edebilecek cihazlar ve bir-iki atom kalınlığında metal veya yarıiletken katmanlar oluşturabilen sistemler yer almaktadır. 12 ayrı disiplinlerarası laboratuvardan oluşan merkez, ileride oluşacak değişikliklere uyacak, esnek ve gelişmeye açık bir yapılanmaya da sahiptir.